Acı en azından dinç tutar,
derste çıkartırsan ne ala.
https://1000kitap.com/gonderi/112011230

Kapak resmi: https://www.pexels.com/photo/samsung-kent-antik-troya-12646121/