Bazı anılar, hatırlanamayacak kadar eskimiş.
https://1000kitap.com/gonderi/96788836

Kapak resmi: https://www.pexels.com/photo/samsung-s22-12450171/