Doğru olanı biliyorsun, sadece eyleme geçmek için cesaretinin olmadığını kabul edecek inancın yok.
https://1000kitap.com/gonderi/170379396

Kapak resmi: https://www.pexels.com/photo/samsung-s22-12442557/