Aralık 2022’de tamamladığım eğitim hakkında notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Forum bölümünden sorular sorabiliyorsunuz. Toplamda 12 hafta ekstra içerik yayınlandı. Herhangi bir canlı Soru – Cevap yayını yapılmadı.

4 ders, 14 bölümden oluşan kurstan akılda kalanlar:

Sunum esnasında:
Temiz ve düzgün giyinerek karşı tarafa karizmatik görünmek.
Hafif jest ve mimikler kullanarak dikkat çekmek.
Sözcükleri dikkatle seçerek, kısa ve anlamlı cümleler kurmak.

Yansıtma Tekniği örneği:
“Gördüğüm kadarıyla içinizde de bunu yapanlar var!”

Sunum sırasında biraz nefeslenmek için:
Dinleyicilere bir soru yöneltip düşünme süresi verilebilir.
“Soru ya da görüş var mı?” diye sorulabilir.
“Nasılsınız, nasıl gidiyor?” diye sorulabilir.

Dozunda mizah kullanmak:
Gülmek, Endorfin ve Serotonin hormonu salgılatır ve dikkatler sunucuya yönelirtir.

Sunum sırasında bir hata yapıldığında, hataya takılmadan devam edilmelidir.

KISS Tekniğini en iyi açıklayan cümle:
Konuyu basit ve kısa tut.

Sunumda birden çok mesaj vermek, başarılı bir sunuma zarar verebilir.

Sunucu:
Sunucu herkesi ikna etmek zorunda değildir.
Konuya sunucudan daha hakim dinleyiciler olabilir.
Sunucu haklı olmadığını kabul edebilmelidir.

Sunum bittikten sonra yapılması gereken, sunumda yapılan hatalara takılmak ya da başarıya tutunmak yerine gelecek sunumlara odaklanılmalıdır.

Sunum becerilerini geliştiren en önemli çalışma 3-5 dakikalık sunumlar hazırlamaktır.

Bir sunumu hazırlarken kendimize sormamız gereken ilk soru, Ne anlatacağım?

Zihin Haritalama Tekniği sunumun Anlatım esnasında kullanılır.

İkna Kanunları:
Azlık İlkesi
Kanıtlar İlkesi
Hoşlanma İlkesi

Sunumu yapan kişinin beş duyuya hitap edecek biçimde bulunduğu ortamı kaplıyor olması gerekir.

Varoluşun bir boyutu:
Fiziksel boyut
Düşünsel boyut
Tinsel boyut

Başarılı sunucu:
Sunucu özgüvenli olmalıdır.
Sunucu karizmatik olmalıdır.
Sunucu lider olmalıdır.
Salonun atmosferine hakim olmalıdır.
Sunumunda sürprizlere yer olmamalıdır.
Dinleyicilerin reaksiyonlarını okuyabilmelidir.

Eğer verilmek istenilen mesajla uyumluysa sunum tişörtle de yapılabilir.

Sunuma hakim olmak için yapılması gereken ilk iş, sunuma çok iyi hazırlanmaktır.

Dikkatleri üzerinde tutmak isteyen bir sunucu:
25 dakikada bitirmek ya da bir mola verebilir.
Seyirciye soru sorabilir.
Dinleyiciyle etkin bir iletişim içinde olabilir.

Temel davranış biçimleri:
Duygu odağında içe dönük olan insanlar sessiz ve yumuşaktır.
Duygu odağında dışa dönük insanlar rutinden çabuk sıkılır.
Mantık odağında dışa dönük olan insanlar bir an önce sonuç görmek ister.

Sunum tasarımı yaparken sorulacak sorular:
Neden bu sunumu yapıyorum?
Ne anlatacağım?
Nasıl anlatacağım?

Sunum yaparken ilk olarak, sunumun konusu açıklanmalıdır.

Sunum sırasında dijital araçlardan yararlanma ile ilgili önermeler:
Kullanılacak ses çözümlerini sunum yapılan alanın büyüklüğü belirler.
Dinleyiciler teknolojiye uzak olan kişilerse dijital çözümler yerine analog yöntemler kullanılabilir.
Küçük topluluklara sunum yaparken büyük ekranlar yerine bilgisayar ya da tablet ekranları kullanmak iyi bir çözüm olabilir.

Sunum öncesi kontrol listesinde yer alanlar:
İnfografikler
Storytelling (Hikayeleştirme)
Yazı fontu

Sunum sonrasında alınan geri bildirimlerle:
İyi olana devam edilir.
Kötü olan durdurulur.
Gelişmeye açık alanları geliştirilir.

Uygulama:
Uygulama yapmak sunum becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
Uygulama yapmak önemlidir çünkü ancak tekrarlanan davranışlar alışkanlığa dönüşür.
Kısa uygulamalarla başlanıp uzun uygulamalara aşama aşama geçilmelidir.

Melatonin:
Sunum sırasında dinleyicilerin salgılamasını istemeyeceğimiz hormondur.

Sunumun başarılı olması için; verdiğimiz dört mesajdan birinin sol beyine, üçünün sağ beyine hitap etmesi gerekir.

İyi bir hikaye anlatıcısı, hikayesinde kendi deneyimlerine yer verir.

Beden dilini iyi kullanma çalışmaları:
Ayna karşısında çalışmak.
Sunumları videoya alıp sonradan izlemek.
Dışarıdan bir göze danışmak.

Dinleme Seviyeleri:
İkinci seviye dinlemede dinleyici sadece sunucuya odaklanır.
Üçüncü seviyede, dinleyici sadece sunucuyu dinlemez, dış etmenleri ve ortamı da dinler.
Sunum sırasında beklenen dinleme seviyesi üçüncü seviyedir.

Etiketler:

, ,