Mart 2023’de tamamladığım eğitim hakkında notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Forum bölümünden sorular sorabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra içerik yayınlanmadı. Herhangi bir canlı Soru – Cevap yayını yapılmadı.

4 ders, 16 bölümden oluşan kurstan akılda kalanlar:

Fiyat yoluyla belirlenir:
Firmanın satmak istediği ürün miktarı
Hedeflediği satış cirosu
Yaptığı yatırımların geri dönüşü

Fiyatlandırma yaparken bakılması gereken parametreler:
Ürünün maliyet kalemleri
Rekabet Koşulları
Stratejik hedef

Fiyatlandırma önemi:
Tüketiciler satılan ürün hakkında ilk fikri, ürünün fiyatını inceleyerek elde eder.

Ürünün maliyeti:
Dağıtım maliyeti
İletişim maliyeti
Finansal giderler

Fiyatlandırma kararını etkileyen faktörler:
Maliyet kalemleri
Hedeflediği satış cirosu
Yaptığı

Maliyet yapısını incelerken rakiplerin maliyet yapısını göz önünde bulundurmak gerekmez.

Cost Plus Pricing Stratejisi’nde maliyet temel alınır.

Değişken maliyetlerden net satışların çıkarılmasıyla Katkı payı hesaplanır.

Fiyatın talep ve rekabetle ilişkisi ile ilgili:
Prestij ürünleri vb. ürünlerde fiyat artışı sonrası talebin artması durumuna pozitif fiyat esnekliği denir

Fiyatlandırma sürecinin basamakları:
İç ve dış kaynaklardan veri toplanması
Fiyatın belirlenip aracılara duyurulması
Fiyata yönelik pazar tepkisinin gözlenmesi

Fiyatlandırma kararı hayata geçirildikten sonra yapılacaklar:
Fiyatın gerçekten piyasaya yansıyıp yansımadığını kontrol etmek
Fiyatın dağıtım kanalları üzerindeki etkisine bakılması
Fiyatın marka değeri üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi

Genelde, bir şirkette, fiyatlandırma sorumluluğu:
Satış departmanı
Finans kontrol departmanı
Pazarlama departmanı

Pazarın Kaymağını Yeme Stratejisi:
Yenilikçi ve yüksek imajlı ürünlere yüksek fiyatların uygulandığı stratejidir.

Tüketicilerin ürüne belirlenen fiyatı ödeyecek değeri vermemeleri, Pazarın Kaymağını Yeme Stratejisi’nin en büyük dezavantajıdır.

Pazarın Kaymağını Yeme Stratejisi’nin genelde karşımıza çıkığı sektörler:
Kur dalgalanmalarının etkilemediği sektörler

Pazar Penetrasyon Stratejisi’nin hedefleri:
Pazara hızlı bir giriş yapmak
Pazar payı almak
Ölçek yaratmak

Pazar Penetrasyon Stratejisi’nin en büyük riski; Fiyat savaşlarına yol açıp, marka ve ürünün imajı hakkında, negatif bir algı yaratması.

Opsiyonel-Ürün Stratejisi’ nde neyin ana neyin yan ürün olarak belirleneceği;
Tüketicinin kültürel davranışları ve alışkanlıklarına,
Ana ürünün tüketiciye temel faydayı sağlamakla sınırlı olmasına,
Yan ürünlerin ilave faydalar sunmasına bağlıdır.

Opsiyonel-Ürün Stratejisi’yle ilave faydalar sunarak tüketicinin tercihlerini ve ona bağlı olarak harcamasının arttırılması hedeflenir.

Bağlı Ürün Stratejisi’ nde dikkat edilmesi gereken unsurlar:
İlave ürünlerin görece daha yüksek fiyattan satışa sunulması
Ana ürünün ilave ürünler olmadan bir şey ifade etmemesi
Ana ürünün görece daha uygun fiyattan satışa sunulması

Paket Fiyatlandırma Stratejisi’ nin temel amaçları:
Tüketici sadakatini sağlamak
Toplu satış yapmak
Satış dağıtım maliyetlerini aşağı çekmek

Fiyat Odaklı Büyüme Stratejileri:
Sandviç Stratejisi
Savaşan Marka Stratejisi
Fiyat Ayarlama Stratejisi

Kanibalizasyon:
Yan markanın ana markadan pay çalmasıdır.

Savaşan Marka Stratejisi uygulanırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
Savaşan markanın fiyata duyarlı tüketicileri hedeflemesi
Gerçekleşecek kanibalizasyonun 0 ya da minimum olması
Savaşan markanın finansallarının anlamlı bir düzeyde karlılık göstermesi

Sandviç Stratejisi‘nin Savaşan Marka Stratejisi‘nden farkı:
Ana markanın yeniden konumlandırılıyor olması

Sandviç stratejisi düşük fiyatlı ve düşük kaliteli bir markayı piyasaya sunma esasına dayanır.

Temel fiyat stratejileri uygulandıktan sonra firmalar karlılığı arttırmak nedeniyle fiyatlarını değiştirmezler.

Fiyat Ayarlama Stratejileri:
Miktar İndirimleri
Mevsimsel İndirimler
Fonksiyonel Ticari İndirimler

Fiyat indirimine gidilirken ürünün rakip firmalardaki fiyat indirimlerine dikkat etmek gerekmez.

Sektörel Fiyat Stratejisi türleri:
Lokasyona göre fiyatlandırma
Zaman bazlı fiyatlandırma
Segmentleri esas alarak fiyatlandırma

Dinamik Fiyatlandırma Stratejisi’nde yararlanılanlar:
Tüketicinin karşılaştırma yaptığı web siteleri
Büyük veri analizleri
Algoritmalar

Fiyatlandırmada yeni trendler:
Büyük Veri Yönetimi
Kişiselleştirme
Gelir Yönetimi

Kişiselleştirme trendine örnekler:
Kişiye özel ayakkabı üretilmesi
Kişilerin kan değerlerine özel hazırlanan egzersizler
Kişilerin şeker dozajını ayarlayabildiği içecekler

Gelir yönetimi sürecinin parçaları:
Tüketici davranışlarını matematiksel analizler aracılığı ile tahmin etmek
Ürün bulunurluğunu ve fiyatları optimize etmek
Gelir artışının maksimize edilmesini hedeflemek

Son zamanlarda firmaların konseptlerini değiştirme nedenleri:
Rekabet ortamının çetinleşmesi
Fiyatlandırmanın daha kompleks bir hale gelmesi
Teknolojik gelişmelerin fiyatlandırma sürecine entegre olması

Doğru ürünü, doğru yatırımcıya sunma stratejisi.