Şubat 2023’de tamamladığım eğitim hakkında notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Forum bölümünden sorular sorabiliyorsunuz. Toplamda 12 hafta ekstra içerik yayınlandı. Herhangi bir canlı Soru – Cevap yayını yapılmadı.

5 ders, 18 bölümden oluşan kurstan akılda kalanlar:

Yemekle ilgili tanımlamalar:
Yemek sadece biyolojik ihtiyaçları gidermek için yapılan bir aktivite değildir
Yemek yemek ekonomik ve politik sonuçları olan bir eylemdir
Yemek üzerine toplumsal ve kültürel anlamlar yüklenen bir alandır

Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfetmesiyle:
Kapitalist Dünya Ekonomisi ortaya çıkmıştır
Batı kültürü gelişmiştir
Avrupa güçlenmiştir

Baharatın 16. yüzyıldaki konumuyla ilgili olarak:
Karabiber, bir değiş tokuş nesnesi olarak kullanılmıştır

Turunçgiller:
Turunçgillerin anavatanı Doğu topraklarıdır
Portakal sözcüğünün farklı dillerdeki kökeni Sanskritçe’ye dayanır
Turunç soyluların yiyeceğidir

Amerika’nın keşfiyle:
Avrupalı tüccarlar Doğu’nun mallarına ulaşmak için yola çıkmış ancak bilmedikleri yeni bir kıtaya varmışlardır
Avrupa’da baharata olan talebin artması Amerika kıtasının keşfedilmesinde etkili olmuştur
Amerika kıtası 15. yüzyılda keşfedilmiştir

Doğu’dan Batı’ya giden bilimler:
Tıp
Astronomi
Haritacılık

Doğu Batı ilişkileri:
Avrupalılar’ın yeni dünyaları tahayyül edebilmesindeki zihinsel ve entelektüel olgunluğun oluşmasında Doğu ile kurdukları ilişkiler belirleyici olmuştur
Amerika’nın keşfedilmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni ticaret yolları sayesinde Avrupa gelişmiştir
Amerika’nın keşfi Doğu’nun gerilemesine neden olmuştur

Şekerin değerli olması:
Amerika’nın keşfini hızlandırmıştır
Güç sembolü haline gelmiştir
Çok miktarlarda tüketilmeye başlanmış, heykelleri yapılmıştır

Columbian Exchange:
Amerika kıtasından Avrupa’ya giden ürünlerin yarattığı ekonomik, kültürel ve ekolojik mübadeleyi anlatır

Domates İtalyan mutfağına 16-17. yüzyıllarda girmiştir

Kavata:
Osmanlı İmparatorluğu’nda en çok tüketilen domates çeşididir.

Biber, kakao, domates gibi ürünlerin Avrupa’ya gelmesi,
Küreselleşmenin ilk adımı sayılan değişimdir.

16.yüzyılda Avrupa’dan Amerika’ya taşınan hastalıklar:
Tifüs
Kızamık
Su çiçeği

Tütün, kahve ve şeker gibi maddelerin kitlesel tüketim maddesine dönüşmesi On dokuzuncu yüzyıldadır.

Plantasyon:
Bir tarlaya aynı üründen bol miktarda ekmek

Şeker plantasyonlarının yarattığı sonuçlar:
Afrikalılar’ın köleleştirilmesi
Bugünkü fabrika düzeni çalışma sisteminin ilk emarelerinin görülmesi
Şekerin kitlesel tüketim maddesine dönüşmesi

Kahve tüketimi:
16. yüzyıla kadar Avrupa’da kahve tüketimi çok azdır.
17. ve 18. yüzyılla beraber kahve tüketimi kitleselleşmiştir.
18. yüzyılla beraber kahve tüketimi halka yayılmıştır.

Kahve:
Kahve Arap tüccarlar sayesinde Avrupa’ya ulaşmıştır
Kahve tüm ritüelleri ile Avrupa’da benimsenmiştir

Bira:
Biranın tıpkı ekmek gibi karın doyurmak için içildiği dönemler olmuştur.

Sanayileşme’nin sonuçları:
İnsanlar kendilerine ait zamanı kaybetmiştir
Üretim artmıştır
İşçileşme başlamıştır

19. yüzyılda alkol tüketimini azaltan etmenler:
Protestan Ahlakı
Sanayileşme
İşçileşme

Patates:
İrlanda halkının temel besin maddesidir
Soyluların burun kıvırdığı bir sebzedir
Pellagra adlı bir hastalığa neden olmuştur
Patatesteki mantarın bulaşması sonucu pek çok İrlandalı hayatını kaybetmiştir.
Patates, soyluların yemediği bir yiyecek türüdür

Çikolata kahve karşılaştırmasına ait 19. yüzyıl tanımlamaları:
Çikolata feminen, kahve maskülendir
Çikolata çocuksu, kahve rasyoneldir
Çikolata tembellik, kahve çalışkanlıktır

On sekizinci yüzyılda kullanılan ticaret kartları:
Şeker, çay, tütün gibi ürünleri satın alan soylulara satıcılar tarafından kendilerini hatırlatmak amacıyla verilen kartvizitlerdir

Restoranlar, açıldıkları ilk zamanlarda müşterilerine:
Sebzeli et suyu sunmuşlardır.

Kamusal alan terimi ilk kez sosyolog Jurgen Habermas tarafından betimlenmiştir.

19. yüzyılda Halk Kahvehanelerde toplanıp yönetim karşıtı fikirlerini birbiriyle paylaştığı için devleti yönetenleri rahatsız etmiştir

Şeflik çok zor bir meslek olduğu için rüştünü geç ispat eden bir iş kolu olmuştur.

Fransız mutfağı:
İlk millileşen mutfak olmuştur.

Fransa’da yemek kültürünün gelişmesine katkı sağlayanlar:
Grimod de la Reynière
Marie Antoine Carême
Brillat-Savarin

Köri:
Hindistan kökenlidir
Çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı için ortak bir Hint mutfağı teriminin ortaya çıkmasını geciktiren etmenlerdendir
Çok farklı köri reçeteleri vardır

1845-1846 yılları arasında yaşanan ve Büyük Açlık:
İrlanda’da meydana gelen ve 1 milyon kişinin ölümüne neden olan patates kıtlığı

Çay:
Çin kökenlidir.

On dokuzuncu yüzyılda görülen bir gelişmeler:
Nestle, Unilever, Kellogs, Campbell gibi şirketler ilk gıda şirketleridir
Yemeğin daha küresel bir obje olmasına neden olmuştur
Gıda çarşıdan alınabilir hale gelmiştir

Üretimin artmasıyla:
Şehirleşme artmıştır
Hibrit tohum kullanımı artmıştır
Arılar azalmıştır

Arıların yok olmasının sebepleri:
Pestisit kullanımı
Monokültür tarım
Hayvancılığın artması

Soya fasulyesinin kullanım alanı 1950’lerden günümüze en çok Hayvan yemi olmuştur.

Meksika mutfağı, Amerikan kültürünün etkisinde kalmıştır.