Aralık 2022’de tamamladığım eğitim hakkında notlarımı sizlerle paylaşıyorum. Forum bölümünden sorular sorabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra içerik yayınlanmadı. Herhangi bir canlı Soru – Cevap yayını yapılmadı.

4 ders, 13 bölümden oluşan kurstan akılda kalanlar:

Tutku ve sabır:
Yazarlık söz konusu olduğunda yetenekten önemli olan iki yol gösterici unsur.

İyi bir yazının öğeleri:
İyi kurgu
Güçlü hikâye
Sağlam bir dil

Her şeyden önce iyi bir yazı, yazarın inandığı ve arkasında durmak istediği yazıdır.

Yazma yolculuğunda en önemli unsurlar:
Samimiyet
Tutku
Sabır

İyi bir yazının önünde duran ilk engel dildeki eksikliklerdir.

İyi bir yazının derinliğinde bulunması gereken unsurlar:
İçselleştirilmiş bilgi
Yaşanmışlık
Toplumsal hafıza

Hikaye:
Bir hikâyede kullanılacak öğelerin tümü işlevsel olmalıdır.
Hikâye içinde herhangi bir işlevi olmayan tasvirlere yer verilmemelidir.
Hikâyenin uzunluğu veya kısalığı konusunda tayin edici bir ölçü yoktur.
Hikâyelerin giriş cümlesi mutlaka çok etkileyici ve keskin olmalıdır.
Okur, giriş cümlesiyle konuya girebilmelidir.
İyi bir başlangıç mutlaka hikâyenin içinden çıkar.

Yazma çalışmalarından birinde kişi bir deftere günlük hayatında gördüğü insanlara dair notlar alır, onlara birer hayat uydurur. Bu alıştırma sadece haftada iki kez yapıldığında bile bir yılın sonunda kişi yüzden fazla karakter yaratabilir.

İyi bir yazının önünde duran temel engeller:
Dildeki eksiklikler
İçselleştirilmiş bilginin eksikliği
Yazarın izlendiğini ve yargılandığını hissetmesi

Yazma pratiği:
Yazar sadece bir odaya kapanarak yazmayı da tercih edebilir.
Bir yazar için hayatın içinde olmak da önemlidir.
Bir yazar gündelik hayattan da beslenmelidir.

Yazarlık üzerinde çalışan kişi gündelik hayatının tercihen iki, en az bir saatini yazıya ayırmalıdır.

Yazıyı sürdürememe durumunun 10-15 dakika boyunca sürmesi durumunda kişi üzerinde çalıştığı yazıyı yazmayı bırakmalıdır.

Yazarlık çalışmaları:
Kişi yazı masasının başında beklemedikleriyle karşılaşabilir.
Yazar her gün yazı yazmasa dahi yazı masasında vakit geçirmelidir.
Müzik dinlemek yazarlık çalışmalarına faydalı olabilir.
Bir roman yazarının kendi yaşadıkları dışındaki ikinci kaynağı toplumsal hafıza olabilir.
Yazmak, kişiye aynı zamanda keşif yapma imkânı sunar.
Yazı, ototerapi işlevi de görebilir.
Yazarlıkta yetenekten önemli yol göstericilerden biri de sabırdır.
İyi bir yazı, kurgusu iyi, hikâyesi güçlü, dili sağlam olan yazıdır.
Bir hikâyede kullanılacak öğelerin tümü işlevsel olmalıdır.
Yazma yolculuğuna hikâye hakkında olgunlaşmış gelişmiş bir bilgi ve fikirle başlamak gerekir.
Yazar, yazma yolculuğunun büyüsünü göz önünde bulundurarak sürprizlere de açık kapı bırakmalıdır.
Yazarların yazılarına birilerinin etkisini taşıması gayet olağandır.
Her yazarın ve yazının bir zamanı vardır.
Her sahici eser sahici okurunu er ya da geç bulur.
Kişi yazarlık yolculuğunda doğru bir yerde durduğuna, ancak yazdıklarını içinde hissettiğinde inanabilir.

Hikâye ve karakter:
Roman türü söz konusu olduğunda aranan iki önemli unsur.

Bir romanda olması gereken boyutlar:
Dil boyutu
Tarih boyutu
Psikoloji boyutu

Romanın felsefi boyutu, mutlaka bir dünya görüşü anlatmasını gerektirir.

Romanın dil boyutu, mutlaka bir üslubu olmasını gerektirir.

Romanın psikoloji boyutu karakterle birlikte onun ruh dünyasını da anlatmayı, derinlik oluşturmayı gerektirir.

Biyografi söz konusu olduğunda en ideali, birinin hayatının belgelere ve şahitlere dayanarak anlatıldığı ancak roman kurgusuyla yazılan romanlaştırılmış biyografi denen türdür.

Yazıyı en iyi zaman değerlendirir.

Yazar yazma yolculuğuna ne yazacağını bilerek ancak nasıl yazacağına karar vermeden başlamalıdır.