Kim demiş fotoğraflar konuşamaz diye?!
Ona baktığımda gözleri gülüyor,
yine kütüphane sokağını anlatıyor…
https://1000kitap.com/gonderi/109630048

Kapak resmi: https://www.pexels.com/photo/samsung-kent-antik-troya-12646227/