Kapatmak için ESC 'a basın

Unreal engine 5 te karakterin asansöre binip üst kata çıkması

302 görüntülenmeUnreal Engine 5
0
0 Yorum

Unreal engine 5 bulunduğu sıfırıncı kata asansör çağıran bir karakterin asansöre binmesini ve beşinci kata çıkmasını sağlayan kod nedir?

Seckin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 15 Ocak 2023
0

Unreal Engine 5 (UE5) de bir karakterin asansöre binip beşinci kata çıkmasını sağlamak için birkaç yol vardır. Örneğin:

 • Blueprint ile asansörü ve kontrol noktalarını oluşturabilir ve karakterin nasıl asansöre binip çıkacağını belirleyebilirsiniz.
 • C++ ile karakterin asansöre binme ve çıkma hareketlerini yazabilirsiniz.

Aşağıda C++ kodu ile karakterin asansöre binmesi için bir örnek kod parçası verilmiştir :

//Include the necessary headers#include \"GameFramework/Character.h\"#include \"MyElevator.h\"//Create a pointer to store the elevatorAMyElevator* elevator;//Implement the custom function for entering the elevatorvoid AMyCharacter::EnterElevator(){  //Teleport the character to the elevator\'s location  FVector elevatorLocation = elevator->GetActorLocation();  SetActorLocation(elevatorLocation);  //Make the character a passenger of the elevator  elevator->AddPassenger(this);}//Implement the custom function for exiting the elevatorvoid AMyCharacter::ExitElevator(){  //Remove the character as a passenger of the elevator  elevator->RemovePassenger(this);  //Teleport the character to the 5th floor  FVector floorFiveLocation = elevator->GetFloorLocation(5);  SetActorLocation(floorFiveLocation);}

Bu EnterElevator() ve ExitElevator() fonksiyonlarını çağırarak karakterin asansöre binmesi ve beşinci kata çıkmasını sağlayabilirsiniz. elevator değişkeni, karakterin binmek istediği asansöre işaret eder. AddPassenger() ve RemovePassenger() fonksiyonları asansöre binen ve çıkan yolcuya göre asansörün yolcu listesini günceller. GetFloorLocation() fonksiyonu ise o kattaki konumun koordinatlarını döndürür.Not : Bu sadece bir örnek kod parçasıdır ve gerçek projenizde bu kod parçasını uyarlayarak kullanmalısınız. Bu kod yalnızca karakterin pozisyonunun değiştirilmesi ile oluşan bir asansör hareketidir. Asansörün hareketini ve animasyonlarını oluşturmak için daha fazla çalışmanız gerekir.

Seckin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 15 Ocak 2023